Sermons preached by


耶穌復活與我何干?

經文羅馬書 5:6-11

講員

講道日期

April 4, 2021

講道簡述


Additional Files

MP3

以神為中心的聖民塑造

經文尼希米記 7:1-7

講員

講道日期

March 21, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

僕人領袖

經文尼希米記 5:1-19

講員

講道日期

March 7, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3


克敵制勝, 完成使命

經文尼希米記 4:1-8

講員

講道日期

February 21, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

群策群力、萬眾一心

經文尼希米記 3:1, 3, 6, 13-15, 26, 28-29, 31

講員

講道日期

February 7, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

眾志成城

經文尼希米記 1:1-11

講員

講道日期

January 31, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3


竭誠為主—以教會願景為己任

經文尼希米記 2:1-20

講員

講道日期

January 24, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

眾志成城

經文箴言 29:18;尼希米記 1:1-3

講員

講道日期

January 10, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

耶穌:世人的拯救與盼望

經文以賽亞書 9:1-7

講員

講道日期

December 20, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


耶穌:世人的拯救與盼望

經文以賽亞書 9:1-7

講員

講道日期

December 20, 2020

講道簡述

Additional Files